Slovensky  |  Deutsch
 
Profil

Advokátska prax je vykonávaná na základe zákona NR SR č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Našim cieľom je poskytnúť klientom individálny prístup s maximálnou profesionalitou, zodpovednosťou a efektivitou.

Právne služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.

Mgr. Marianna Hrabovská
Rok narodenia1978
Členstvo v profesijných organizáciáchSlovenská advokátska komora (2005 – súčasnosť),
č. registrácie 4017
Právna prax2005 – advokátka
2002 – 2005 advokátska koncipientka v AK Dr. Molnár& Partners, Bratislava
Vzdelanie1996-2002 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (magisterskéštúdium)
JazykyAnglický jazyk – aktívne
Nemecký jazyk – pasívne
 

Mgr. Marianna Hrabovská
Jakubovo námestie 9
811 09 Bratislava
tel: + 421 2 52 62 23 58
fax: + 421 2 52 62 23 59
e-mail: office@hrabovska.sk

Informácie o spracovaní osobných údajov